ochrona radiologiczna pacjenta
kontakt   
facebook   
ochrona radiologiczna pacjenta

Kursy stacjonarne/ Seminarium

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego

od dnia 17 marca b.r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. nr 51/11, poz.265).

Szkolenie na odległośc z Seminarium

Uczestnik rejestruje się on line, przesyłam informację drogą emailową o chęci udziału w seminarium

440 zł szkolenie 130zł (koszt egzaminu, na podstawie §13.1 w/w rozporządzenia z dnia 18 lutego 2011r.)  = 570 zł
 

Formuła szkolenia

• szkolenia na odległość seminarium w formie wykładów min 2 h

• materiały szkoleniowe

• opiekę przedstawiciela na miejscu

• zaświadczenie ukończenia, certyfikat

• egzamin państwowy

Miejsce i termin

 SEMINARIUM I EGZAMIN:

EGZAMIN:

  • 20.03.2020 godzina 17:00 Płock
  • możliwość uczestnictwa w seminarium (godzina 15:00-17:00)

 

Szkolenie stacjonarne

Uczestnik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego ,który dostępny jest poniżej

450 zł szkolenie 140zł (koszt egzaminu, na podstawie §13.1 w/w rozporządzenia z dnia 18 lutego 2011r.)  = 590 zł
 

Formuła szkolenia

• szkolenia stacjonarnego min 2 dni

• materiały szkoleniowe

• opiekę przedstawiciela na miejscu

• zaświadczenie ukończenia, certyfikat

• egzamin państwowy

Miejsce i termin szkolenia oraz egzaminu :

 SZKOLENIE I EGZAMIN:

 

PRZED DOKONANIEM REJESTRACJI PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM.

formularz należy wysłać:

drogą mailową: biuro@ochronaradiologicznapacjenta.pl; biuro@medicalcenter.net.pl,

Należy wybrać rodzaj kursu zgodnie z obowiazujacym podziałem,

        LR                 
 Lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii ogólnej
LRZ
Lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej
LST
Lekarze dentyści wykonujący procedury z zakresu radiologii stomatologicznej oraz personel obsługujący aparaty do densytometrii kości
LMN
Lekarze wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej
LRT
Lekarze wykonujący procedury z zakresu radioterapii
FT
Fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne
PMN
Pielęgniarki uczestniczące w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej
LIX
Lekarze wykonujący inne procedury medyczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego

zapoznać się i zakaceptować regulamin kształcenia znajdujacy sie w zakładce Regulamin

dokonać wpłaty odpowiedniej do wybranego zakresu szkolenia

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zaliczenie szkolenia po którym przystępuje do egzaminu państwowego w wybranym terminie.

Certyfikat zdania egzaminu ważny jest przez 5 lat.

Za ukończone szkolenie przyznawane są punkty edukacyjne


Logowanie dla uczestników szkoleń

Login
Haslo


Nowy baner polski
copyright 2011 ochrona radiologiczna pacjenta .pl
Strona główna
|
Regulamin
|
Kursy stacjonarne/ Seminarium
|
Egzamin
|
Rada programowa
|
Informacje prawne
|
Kontakt